Vitocal 300-G výkon: 6,2 až 35,2

 

   

Tepelné čerpadlo solanka/voda
Topný výkon jednostupňového: 6,2 až 17,6 kW
Topný výkon dvoustupňového: 12,4 až 35,2 kW
Pro novostavby a modernizaci
jedno a více rodinných domů

Tento produkt je schválen a registrovnán u SFŽP

 

 Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G se vyznačuje kompaktní konstrukcí – přitom jsou již integrována oběhová čerpadla pro selankový a topný okruh i 3-cestný přepínací ventil.

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G provedení solanka/voda popř. voda/voda je speciálně určeno pro rodinné a vícegenerační rodinné domy. Pro požadovanou potřebu tepla lze volit výkony od 6,2 do 43,2 kW. Tak je k dispozici efektivní a plnohodnotný dodavatel tepla, který spolehlivě a komfortně přebírá vytápění a ohřev pitné vody.

Teplo ze země nebo spodní vody
Vitocal 300-G získává v provedení solanka/voda teplo ze země. K tomu se na pozemku v hloubce ca. 1,5 m položí zemní sonda nebo zemní kolektor. V obou případech pokryje tepelné čerpadlo i za chladných dnů bez problémů celou potřebu elektrické energie. Alternativně je v závislosti na poloze domu možné i využití tepla, které je obsaženo ve spodní vodě. Potom se Vitocal 300-G jednoduše nakonfiguruje pro provoz jako tepelné čerpadlo voda/voda. 

Kompaktní servisní balíček
Vitocal 300-G (typ BWC/WWC) přesvědčí svou velmi kompaktní konstrukcí. V plášti jsou integrována i oběhová čerpadla pro solankový a topný okruh stejně jako pojistná skupina s pojistným ventilem, manometer a ventilátor. To šetří místo a pokrývá již hlavní použití pro provoz tepelného čerpadla. Jako příslušenství je k dostání elektrické přídavné topení, které se dá zabudovat jen na omezenou dobu například k vysoušení mazaniny v novostavbě. 

Modulární řešení pro vysokou spotřebu tepla
Pro budovy s vyšší spotřebou tepla je správným řešením dvoustupňové tepelné čerpadlo Vitocal 300-G na principu Master/Slave. To dosahuje topných výkonů od 12,4 do 43,2 kW a dá se rovněž konfigurovat pro zdroje tepla jako je země nebo spodní voda. K tomu se vzájemně spojí několik tepelných čerpadel přes výstup a vratný tok. Přináší to nejen požadovaný vysoký topný výkon, ale také se tak zvýší bezpečnost provozu celého zařízení. Modulární konstrukce s oddělenými kompresorovými okruhy navíc zajišťuje mimořádně vysokou efektivitu v provozu s částečným zatížením a umožňuje současný provoz pro vytápění a přípravu teplé vody. 

S šesti velikostmi výkonu jako provedení Master a Slave se dá různě kombinovat a sladit výkon s požadovanou potřebou tepla. Tato vysoká variabilita a dimenzování podle potřeby optimalizují doby chodu a zajišťují ekonomický provoz. Regulaci modulu Slave přebírá modul Master. Kromě toho se dá celý systém vybavit vysoce efektivními stejnosměrnými čerpadly (energetická třída A). 

Velmi výkonný, tichý a spolehlivý
Srdcem tepelného čerpadla Vitocal 300-G je výkonný kompresor Compliant Scroll. Přesvědčí vysokou bezpečností a spolehlivostí provozu a velmi tichým provozem. To zajišťuje hlavně hermetické utěsnění a dvojité potlačení vibrací. Současně zajistí kompresor nejvyšší pracovní čísla a výstupní teploty až 65°C.

Tepelné čerpadlo se proto hodí i pro vytápění obytných místností s radiátory. Je zcela ekologické. Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G je zcela nastaveno na ekologický provoz nejen při využití regenerativních energií, ale i v případě pracovního média se používá nehořlavé a biologicky odbouratelné chladivo R 410A. 

Podpora ze strany slunce
K moderním topným zařízením patří také inovační solární technika. Viessmann k tomu nabízí systém k využití bezplatné sluneční energie při zásobování teplou vodou, který je dokonale sladěný s tepelným čerpadlem Vitocal 300-G. Během teplých dnů je potom pro provoz oběhových čerpadel potřebná pouze elektrická energie.

Optimální provoz díky RCD
Zkratka RCD znamená refrigerant cycle diagnostic System. Kontroluje v tepelném čerpadle Vitocal 300-G neustále chladicí okruh a zajišťuje ve spojení s elektronickým expanzním ventilem nejvyšší efektivitu v každém bodě provozu. Přitom je již integrováno energetické bilancování potřebné pro získání dotací. Profitujte z těchto výhod:

  • Tepelné čerpadlo solanka/voda - topné výkony jednostupňového čerpadla: 6,2 až 17,6 kW, dvoustupňového čerpadla: 12,4 až 35,2 kW

  • Tepelné čerpadlo voda/voda - topné výkony jednostupňového čerpadla: 8,0 až 21,6 kW, dvoustupňového čerpadla: 16,0 až 43,2 kW

  • Vysoká výkonnostní čísla: hodnota COP podle EN 14511 až 4,7 (solanka 0 °C/voda 35 °C) (COP = Coefficient of Performance)

  • Monovalentní provoz pro vytápění a ohřev pitné vody

  • Tichý provoz díky zcela zapouzdřenému kompresoru Compliant Scroll a tlumení hluku

  • Výstupní tepla 65 °C vhodná pro radiátorové a podlahové topení

  • Regulace tepelného čerpadla vedená podle menu pro ekvitermně řízený topný provoz a „natural cooling“ popř. „active cooling“

  • Čerpadlo solanky, čerpadlo topného okruhu a pojistná skupina integrované v plášti (u typu BWC a WWC)

  • Možné je přechodné zabudování elektrického přídavného topení, např. pro vysoušení mazaniny

  • Pohodlné vyřizování žádosti o dotaci: s integrovaným energetickým bilancováním

ZPĚT