Drobečková navigace

Úvod > Vrtané studny > Domácnosti a rodinné domy > Vrtaná studna ø 273/237 mm

Vrtaná studna Ø vrtu 273/237 mm.

Takto konstruovaná vrtaná studna je vhodná především pro rodinné domy, průmyslové a zemědělské podniky, sportoviště a ostatní, kde je kladen důraz na nejvyšší kvalitu. Vrtaná studna individuelního zásobování pitnou a užitkovou vodou. U novostaveb je téměř nutností z hlediska zaručení odpovídající kvality vody a životnosti. Jsou vhodné i do nezpevněných hornin - spraše, slíny, jíly. Z hlediska konstrukce a možnosti obsypání, zajílování a odpažení určených zvodní popř. vrstev kde je předpokládána kontaminovaná nebo nekvalitní voda je takto konstruovaná vrtaná studna vhodná zejména pro objekty kde je kladen vysoký důraz na kvalitu popř. množství čerpané podzemní vody a její dlouho životnost.

Konstrukce vrtaná studna ø 273/237 mm.

Vystrojení: bez hrdlá, tlaková zárubnice PVC - U 140 mm, síla stěny 7 mm, obsyp štěrk frakce 2-8 mm., závitový spoj.

 • Použití: Je vhodná pro objekty s požadavkem na vysokou kvalitu a kvantitu čerpané podzemní vody (chaty, chalupy,zahrady, rodinné domy, závlahy sportovišť, zásobování průmyslových objektů a jiné). Odběr vody bez omezení.
 • Z hlediska geologického profilu: Sedimenty zpevněné (žula, rula, apod.), sedimenty nezpevněné.
 • Výhody: Cenově dostupný za použití silnostěnné tlakové zárubnice, technologicky a časově nenáročný, vhodné pro instalaci čerpadla s větším průměrem.
 • Záruka: 60 měsíců.

Vystrojení: bez hrdlá, tlaková zárubnice PVC - U 160 mm, síla stěny 6,7 mm, obsyp štěrk frakce 2-8 mm., závitový spoj.

 • Použití: Je vhodná pro objekty s požadavkem na vysokou kvalitu a kvantitu čerpané podzemní vody (chaty, chalupy,zahrady, rodinné domy, závlahy sportovišť, zásobování průmyslových objektů a jiné). Odběr vody bez omezení.
 • Z hlediska Geologického profilu: Sedimenty zpevněné (žula, rula, apod.), sedimenty nezpevněné.
 • Výhody: Cenově dostupný za použití silnostěnné zárubnice, technologicky a časově nenáročný, vhodné pro instalaci čerpadla s větším průměrem.
 • Záruka: 60 měsíců.

Technologický postup vrtařských prací - vrtaná studna ø 273/237mm.

 • Předvrt ø 273 mm do hloubkové úrovně potřebné k odpažení nesoudržných materiálů ( spraše, jíly, atd. ) a odpažení povrchových vod.
 • Odpažení povrchové vody a nesoudržného materiálu - Pažnice PVC-U ø 250/7,5 mm.
 • Dále pokračuje vrt ø 237 do potřebné zvodnělé vrstvy, přesnou hloubku určuje vždy vrtmistr.
 • Po ukončení vrtařských prací následuje vystrojení vrtu příslušnou zárubnicí o ø140 nebo 160 mm.
 • Obsyp plaveným kačírkem frakce 2-8 mm
 • Nepropustná cemento-bentonitová zátka
 • Úprava zhlaví vrtu osazení skruží.
 • Ověřovací čerpací zkoužka.
 • Předání vrtu, včetně materiálů týkajících se správného použití vrtané studny.