Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá nízkopotenciálních zdrojů tepelné energie k ohřevu či předehřevu topné soustavy, teplé užitkové vody nebo např. vody v bazénu. Hlavní výhodou tepelných čerpadel je jejich úsporný režim a fakt, že se jedná o obnovitelný zdroj "zelené" energie, čili zdroj který neprodukuje žádné přímé emise. Podle druhu zdroje nízkopotenciální energie se tepelná čerpadla dělí na.
  • Tepelné čerpadlo vzduch/voda - jako zdroj nízkopetenciální energie je využit okolní vzduch.
  • Tepelné čerpadlo voda/voda - jako zdroj nízkopotenciální energie se využívá vody ze studny.
  • Tepelné čerpadlo země/voda systém zemních kolektorů - jako zdroj nízkopotenciální energie se využívá teplo z půdy. Sít plošných zemních kolektorů je umístněna pozemku zhruba v hloubce 1,2 metrů.
  • Tepelné čerpadlo země/voda systém vertikálních vrtů - jako zdroj nízkopotenciální energie se využívá systém vertikálních sond, které jsou zapuštěny do vrtů, zhruba v úrovních 60 - 120 metrů .
Hlavním určujícím prvkem tepelných čerpadel je jejich úsporný provoz, tzn. topný faktor. Ten je uváděn vždy číslem např. 1:4, čili na 1KW elektrické energie vyrobí 4 KW tepelné energie. Topný faktor se v průběhu provozu neustále mění, závisí na teplu odebraném nízkopotenciálnímu zdroji, požadované teplotě otopné soustavy a na příkonu TČ. Pro dosažení vysokého topného faktoru je tedy velice důležité, aby navržený primární okruh TČ splňoval dvě základní podmínky.
  • Maximální možnou výtěžnost a stálost! tepelné energie z nízkopotenciálního zdroje (vertikální sondy).
  • Při maximální výtěžnosti minimální příkon elektrické energie.
Při správné realizaci (vedoucí k úspoře!) vytápění pro rodiný dům TČ tedy stojíte před řadou problémů, které je nutno důkladně zvážit a které významě ovlivňují návratnost celé investice. Protože nákup TČ není pouze pořízením "zdroje vytápění" ale především se jedná o finanční investici, jejíž výnosy stoupají v přímé úměře s rostoucími cenami paliv a energií.

Vrtané studny Artemia, s.r.o.vrtání studnívrtnáné studnyvrty pro tepelná čerpadlavrtyinženýrsko geologické vrtytepelná čerpadlainstalace čerpací technikyvodárny, minivodárny, podlahové vytápění