Drobečková navigace

Úvod > Vrtané studny > Domácnosti a rodinné domy > Vrtaná studna ø 222/191 mm

Vrtaná studna Ø 222/191 mm.

Takto konstruované vrtané studny jsou vhodné především pro rodinné domy jako studna individuelního zásobování podzemní vodou. U novostaveb je téměř nutností z hlediska zaručení odpovídající kvality vody a životnosti. Jsou vhodné i do nezpevněných hornin - spraše, slíny, jíly. Z hlediska konstrukce a možnosti obsypání, zajílování a odpažení určených zvodní popř. vrstev kde je předpokládána kontaminovaná nebo nekvalitní voda jsou takto konstruované vrtané studny vhodné zejména pro objekty kde je kladen vysoký důraz na kvalitu popř. množství čerpané vody a její dlouho životnost.

Konstrukce vrtané studny o ø 222/191 mm.

Vystrojení: bez-hrdlá tlaková zárubnice PVC-U ø 125 mm, síla stěny 6,7 mm, obsyp štěrk frakce 2-8 mm, závitový spoj.

 • Použití: Je vhodná pro objekty s požadavkem na kvalitní podzemní vodu (chaty, chalupy,zahrady, rodinné domy, závlahy sportovišť, zásobování průmyslových objektů). Odběr vody bez omezení.
 • Z hlediska geologického profilu: Sedimenty zpevněné (žula, rula, apod.), sedimenty nezpevněné.
 • Výhody: Cenově dostupný za použití silnostěnné tlakové zárubnice, technologicky a časově nenáročný.
 • Záruka: 60 měsíců.
 • Cena: Podrobná nezávazná kalkulace.

Vystrojení: bez-hrdlá tlaková zárubnice PVC - U ø 140 mm, síla stěny 7 mm, obsyp štěrk frakce 2-4 mm, závitový spoj

 • Použití: Je vhodná pro objekty s požadavkem na kvalitní podzemní vodu (chaty, chalupy,zahrady, rodinné domy, závlahy sportovišť, zásobování průmyslových objektů). Odběr vody bez omezení.
 • Z hlediska geologického profilu:Sedimenty zpevněné (žula, rula, apod.).
 • Výhody: Cenově dostupný za použití silnostěnné zárubnice, technologicky a časově nenáročný, vhodné pro instalaci čerpadla s větším průměrem.
 • Nevýhody: Lze použít pouze ve zpevněných sedimentech
 • Záruka: 60 měsíců. 
 • Cena: Podrobná nezávazná kalkulace.

Technologický postup vrtařských prací ø 222/191:

 • Předvrt ø 222 mm do hloubkové úrovně potřebné k odpažení nesoudržných materiálů ( spraše, jíly, atd. ) a odpažení povrchových vod.
 • Odpažení povrchové vody a nesoudržného materiálu - pažnicí ø 200/4,5mm.
 • Dále pokračuje vrt ø 191 mm do potřebné zvodnělé vrstvy, přesnou hloubku určuje vždy vrtmistr.
 • Po ukončení vrtařských pracé následuje vystrojení vrtu příslušnou zárubnicí ø 125 nebo 140 mm.
 • Obsyp plaveným kačírkem frakce 2-8 mm
 • Nepropustná cemento-bentonitová zátka
 • Úprava zhlaví vrtu osazení skruží.
 • Ověřovací čerpací zkoužka.
 • Předání vrtu včetně materiálů týkajících se správného použití vrtané studny.