Artemia s.r.o.

Nepřehlédněte

Žádný článek k zobrazení.

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla

Primární okruhy pro tepelná čerpadla systém země-voda.

Vertikální kolektory systému země-voda odebírají teplo z horninového prostředí v etážích do hloubky cca 100m od povrchu terénu, tedy z hloubek, které jsou dostupné vrtnou sondáží. Teplo je z horninového prostředí odebíráno pracovním médiem ( nemrznoucí kapalina ředěná vodou ) a je pomocí oběhového čerpadla přenášeno do výparníku a odtud se ochlazené médium vrací zpět do horninového prostředí. Důležitou veličinou je tzv. měrný výkon jímání. Ten udává délku vrtu nutnou pro získání  1W tepla . Je významně závislý na charakteru prostředí, v němž jsou vrty vybudovány a pohybuje se v širokém rozmezí od 30 do 100W na 1 m . S největším měrným výkonem jímání je kalkulováno tam, kde je zemské teplo vertikálním kolektorům předáváno podzemní vodou s dostatečnou rychlostí proudění .  Naopak s nejnižším měrným výkonem jímání je nutno kalkulovat v nesaturované zóně bez přítomnosti podzemní vody. Z toho vyplývá, že efektivitu primárních okruhů, lze ovlivnit mnoha způsoby (počet vrtů, rozmístění na pozemku, hloubka jednotlivých vrtů, použité médium a další).

Ve společnosti Artemia přistupujeme ke každé zakázce individuálně, společně s hydrogeology provedeme detailní průzkum hydrogeologických poměrů a geologického profilu dané lokality, provedeme potřebné výpočty, vyhodnotíme a navrhneme primární okruh, čili počet a hloubkovou úroveň vrtů. Dodáváme kompletní primární okruhy systém země-voda, vhodné pro jakýkoliv typ tepelného čerpadla. Vypracujeme projektovou dokumentaci pro BÚ a hydrogeologický posudek , provedeme vertikální vrty, do kterých zavedeme geotermální sondy ( Gerotop ) , následuje spodní cementovo-bentonitová injektáž, která je nutná pro co nejúčinnější výměnu tepelné energie. Sondy jsou propojeny přes elektrotvarovky na horizontální vedení  do technické místnosti uživatele, zde je umístěn rozdělovač a sběrač osazen veškerými armaturami, nutnými pro bezporuchový chod primárního okruhu.  Horizontální vedení je v místě potřeby odizolováno a po tlakové zkoušce předáno uživateli. Pro objekty s větším výkonem a tím i větším počtem geotermálních vrtů doporučujeme využití montážní šachty pro umístění rozdělovače a sběrače. Po dohodě s dodavatelskou firmou tepelného čerpadla lze primární okruh osadit oběhovým čerpadlem a naplnit nemrznoucí směsí.

Vratné U koleno[1].png  Detail značení sondy[1].JPG  Injektovaný vrt 4[3].JPG

Výhody primárního okruhu od firmy Artemia, s r.o.

 • Veškeré práce jsou prováděny odborníky, náš tým tvoří vrtmistři, vrtaři, hydrogeologové, odborní projektanti s dlouholetou praxí v oboru.
 • Vyřízení veškeré dokumentace, povolení a projektů.
 • Zkušenosti v oboru instalace tepelných čerpadel.
 • Veškeré práce jsou prováděny na základě písemné smlouvy. Získáte tak kontrolu nad rozsahem díla, použitými materiály a celkovou cenou díla.
 • Veškeré primární okruhy navrhujeme právě tak, abychom dosáhly maximálního topného faktoru.
 • Zdarma  provedeme měření okolních vodních zdrojů - studní.
 • Záruka na zemní sondy je 10 let.
 • Jsme společností se sídlem firmy a stabilní pracovní dobou, kde nás můžete kdykoli navštívit.
 • Za realizovanou zakázku zaplatíte až v okamžiku kdy obdržíte veškeré dokumenty potřebné ke kolaudaci díla!
 • Jsme flexibilní, máte-li nějaké přání týkající se nadstandardního vybavení, rádi Vám je splníme.
 • Možnost kompletního řešení celého topného systému jedním dodavatelem bez subdodavatelů (primární okruh, tepelné čerpadlo, podlahové vytápění).

Postup a realizace díla primárního okruhu pro TČ Artemia.

 • Poptávka ze strany investora. Kontakt.
 • Získání podrobných informací, tepelná ztráta objektu, popř. topný výkon, předpokládaný otopný systém, použité čerpadlo,  katastrální území a parcelní číslo.
 • Určení geologického profilu, zjištění hydrogeologických poměrů, výpočet předpokládaného měrného výkonu jímání.
 • Výpočty a navržení primárního okruhu - množství a hloubková úroveň jednotlivých vrtů pro umístění geotermálních sond.
 • Schůzka s obchodním zástupcem na pozemku, posouzení terénu, lokalizace navodnělého puklinového nebo propustného systému, přesné zaměření míst a hloubkových úrovní pro realizaci vrtů.
 • Podepsání smlouvy. Smlouva obsahuje přesné vymezení ceny díla a rozsahu prováděných prací. Technický rozpis primárního okruhu.
 • Vypracování projektové dokumentace a HG posudku pro BÚ a KÚ, vypracování projektové dokumentace pro povolení vodohospodářského díla včetně závěrečné hydrogeologické zprávy.
 • Samotná realizace vrtů, zapuštění geotermálních sond včetně injektážního potrubí, spodní tlaková injektáž.
 • Provedení výkopových prací.
 • Položení horizontálního vedení, napojení na geotermální sondy, veškeré spoje jsou prováděny elektrotvarovkami, umístění a připojení rozvaděče a sběrače, tlaková zkouška, případné osazení oběhovým čerpadlem a naplnění oběhovou směsí.
 • Předání hotového díla.
 • Platba.

Použitá technologie

Veškerá použitá technologie je od dodavatelů  německého stavebnicových systému pro primární okruhy tepelných čerpadel - GEROtop.

P9230743.jpg Sběrná jímka - GEROtop.png Clauditherm EKO.png

Cena dodávaných prací: Na vyžádání - cenová nabídka.

.Co je obsaženo v ceně primárního okruhu Artemia

 • Určení geologického profilu a hydrogeologických poměrů v dané lokalitě, výpočet měrného výkonu jímání.
 • Odborný návrh a technické řešení primárního okruhu, předběžná cenová kalkulace.
  Posouzení pozemku z hlediska vodonosných vrstev, zdrojů znečištění a okolních zdrojů podzemní vody.
 • Realizace vrtů (vyvrtání, zajištění proti sesuvu ).
  Zapuštění geotermálních sond včetně injektážního potrubí.
 • Spodní tlaková cementobentonitová injektáž.
  Veškeré horizontální vedení včetně tepelné izolace, propojení elektrotvarovkami.
 • Umístnění a napojení rozdělovače a sběrače včetně veškerých armatur a regulátorů.
 • Tlaková zkoužka.
 • Vypracování projektové dokumentace a hydrogeologického posudku pro Báňský úřad a Krajský úřad, vypracování projektové dokumentace pro povolení  vodohospodářského díla včetně závěrečné hydrogeologické zprávy.
 • Veškerá doprava nutná k zajištění díla.
 • Zemní a výkopové práce ( řeší se individuálně )
 • Likvidace odpadního vyvrtaného materiálu ( řeší se individuálně )
 • Vyřízení všech nezbytných povolení a s tím spojených administrativních poplatky ( řeší se individuálně ).

Vrtané studny Artemia, s.r.o.vrtání studnívrtnáné studnyvrty pro tepelná čerpadlavrtyinženýrsko geologické vrtytepelná čerpadlainstalace čerpací technikyvodárny, minivodárny, podlahové vytápění