Artemia s.r.o.

Nepřehlédněte

Akce 50 % sleva

Artemia s.r.o. Vám pokryje 50 % nového správního poplatku za vyřízení stavebního povolení.

Více informací

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Poptávka

Poptávka

Máte li nějaký dotaz tákající se vrtání studní popř. tepelných čerpadel, nebo již stávající studny, neváhejte a napište nám.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

-      Správcem Vašich osobních údajů je společnost ARTEMIA, s.r.o., se sídlem Polná, U Březiny 676, 588 13, IČ 494 50 328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 12701 (dále jen „Správce“).

-      Kontaktní adresa je shodná s adresou sídla společnosti. Adresa elektronické komunikace je: artemia@artemiastudny.cz, telefon 567 212 769.

 ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

-      Osobní údaje nám poskytujete pro účely vytvoření rychlé cenové nabídky a následně pro účely budoucího uzavření smlouvy s naší společností a realizaci jejího obsahu.

-      Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je dle článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 splnění smlouvy, není tedy vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

-      Vyžadujeme pouze osobní údaje přiměřené, relevantní, omezené na nezbytný rozsah a ve  vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

-      Účelem zpracování Vašich osobních údajů vytvoření cenové nabídky, vyjednávání ohledně smlouvy, uzavření smlouvy, identifikaci Vás jakožto smluvní strany a pro následnou realizaci smlouvy či případné reklamace.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

-      Osobní údaje poskytnuté pro vytvoření cenové nabídky a smlouvy nebudou dále zpracovávány ani ukládány, rozhodnete-li s námi smlouvy neuzavřít.

-      Pokud se s námi rozhodnete smlouvu uzavřít, Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu nutnou pro realizaci smlouvy.

-      Osobní údaje uvedené ve smlouvě a související dokumentaci budeme nadále uchovávat pro účely případné reklamace či případných sporů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

-      Veškeré Vaše osobní údaje jsou uchovávány v tajnosti, nejsou poskytovány třetím osobám a jsou chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

-      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz.

-      Máte též právo podat námitku proti zpracování a právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

-      Máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů byly porušeny české či evropské právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

-      Poskytnutí osobních údajů je požadavkem, bez něhož by nebyla možná příprava cenové nabídky, příprava smlouvy a její následná realizace.