Pouze s kvalitní a poctivě odvedenou prací
můžete uspět

Aleš Milfait jednatel společnosti

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou oblíbeným zdrojem tepla. Kromě vytápění mohou sloužit i k ohřevu teplé užitkové vody nebo k chlazení. Pro svůj chod využívají obnovitelné zdroje energie. Vytápění tepelnými čerpadly je ekonomické, ekologické a komfortní. Technologie pracuje automaticky bez nutnosti obsluhy. Pro tepelná čerpadla realizujeme vrty a pomáháme s jejich instalací.

Vytápění pro domácnosti i firmy

Tepelná čerpadla efektivně slouží při vytápění domácností i podniků. Technologii dodáváme formou subdodávky ve spolupráci se seriózní partnerskou společností. Doporučíme vám kvalitní tepelné čerpadlo na míru vašeho domu nebo firemního objektu.

Úspory s tepelnými čerpadly

Hlavní výhodou tepelných čerpadel jsou úspory na vytápění. Oproti zemnímu plynu klesají náklady na vytápění asi na třetinu, oproti elektrickému zdroji asi na čtvrtinu. Podívejme se na čísla.

Typ zdroje

Počet KW získané energie za 1 KW vložené energie

Efektivita COP (coeficient of performace)

Plynový kotel

Až 1,2 KW

1,2

Elektro kotel

1 KW

1

Kotel na tuhá paliva

0,9 KW

0,9

Tepelné čerpadlo země/voda

5 KW

5

 

Vytápění i chlazení budov

Tepelná čerpadla nemusí sloužit jen k vytápění. Používají se k ohřevu užitkové vody a také k chlazení budov. I v případě chlazení jsou tepelná čerpadla velmi efektivní – za 1 kW energie je možné získat až 100 kW chladu. Nejsmysluplnější je proto instalace tepelného čerpadla pro vytápění i chlazení budov.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tato tepelná čerpadla pracují s energií vzduchu. Jsou finanční dostupná a hodí se všude tam, kde nejsou vysoké výpočtové teploty pro zimní období. Typicky jde o teplejší nebo městské oblasti. Nevýhodou je nižší účinnost, vyšší poruchovost a vyšší hlučnost, což může rušit okolní domy a sousedy.

Tepelná čerpadla země-voda

Pro svůj provoz potřebují tato tepelná čerpadla energii země, k tomu je třeba vrt. Instalovat je lze tedy tam, kde je možné efektivně vrtat. Velikou výhodou těchto tepelných čerpadel je jejich bezporuchovost a spolehlivost. Jsou vysoce výkonná a lze je použít jak k vytápění, tak k chlazení. Z tohoto důvodu pracují jako skutečně obnovitelný zdroj a zachovávají koloběh energie, to vše s vysokou účinností.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Toto tepelné čerpadlo je možné použít všude, kde je přirozený a vydatný zdroj chemicky kvalitní a mechanicky čisté vody a kde je možnost jejího čerpání. Energie vody je využita k vytápění a voda se následně vrací zpět. Výhodou je vysoká účinnost tohoto topného systému. Nevýhodou je mnohdy obtížné hledání místa s kvalitním zdrojem vody jak k čerpání, tak i ke zpětnému vsakování vody.

Výběr tepelného čerpadla

Aby bylo tepelné čerpadlo účinné, je třeba správně vybrat technologii i další parametry. Určujícím prvkem tepelných čerpadel je topný faktor, který je označován jako COP (Coefficient of Performance). Topný faktor ukazuje poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií. Je vždy uváděn jako číslo, například 4, což znamená, že tepelné čerpadlo z 1 kW elektrické energie vyrobí 4 kW tepelné energie.

Topný faktor se v průběhu provozu neustále mění, závisí na teplu odebraném nízkopotenciálnímu zdroji (například zemi nebo vodě), požadované teplotě otopné soustavy a na příkonu tepelného čerpadla. Vše je proto třeba důsledně propočítat a vyprojektovat.

Tepelná čerpadla na klíč

S realizací tepelných čerpadel vám rádi pomůžeme. Zajistíme pro vás vrt pro tepelné čerpadlo i instalaci zdroje.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů